Klávesnice

Umožňuje přiřadit nebo upravit klávesové zkratky pro příkazy LibreOffice nebo makra LibreOffice Basic.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Umožňuje přiřadit nebo upravit klávesové zkratky pro aktuální aplikaci nebo všechny aplikace LibreOffice.

Ikona poznámky

Nepřiřazujte klávesové zkratky, které používá váš operační systém.


LibreOffice

Zobrazuje klávesové zkratky společné všem aplikacím LibreOffice.

Zobrazuje klávesové zkratky aktuální aplikace LibreOffice.

Klávesové zkratky

Seznam klávesových zkratek a odpovídajících příkazů. Chcete-li přiřadit nebo změnit klávesovou zkratku příkazu, který vyberete v seznamu Funkce, klepněte na klávesovou zkratku v seznamu a poté klepněte na Upravit.

Funkce

Seznam kategorií funkcí a funkcí LibreOffice, které je možné přiřadit ke klávesovým zkratkám.

Kategorie

Seznam dostupných kategorií funkcí. Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku stylu, otevřete kategorii "Styly".

Funkce

Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit ke klávesové zkratce, klepněte na kombinaci kláves v seznamu Zkratky a poté klepněte na Změnit. Pokud již má vybraná funkce klávesovou zkratku, zobrazí se v seznamu Klávesy.

Klávesy

Zobrazuje klávesové zkratky přiřazené vybrané funkci.

Změnit

Přiřadí kombinaci kláves ze seznamu Zkratky k příkazu vybranému v seznamu Funkce.

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Načíst

Nahradí konfiguraci klávesových zkratek za dříve uloženou.

Uložit

Uloží konfiguraci klávesových zkratek pro pozdější použití.

Obnovit

Změněné hodnoty vrátí zpět na původní