Přizpůsobit

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Customize.


Můžete si upravit klávesové zkratky a přiřazení maker pro aktuální aplikaci nebo pro všechny aplikace LibreOffice.

Také je možné uložit nebo načíst vlastní nastavení nabídek, klávesových zkratek a nástrojových lišt.

Menus

Lets you customize LibreOffice menus for all modules.

Nástrojové lišty

Lets you customize LibreOffice toolbars.

Context Menus

Lets you customize LibreOffice context menus for all modules.

Klávesnice

Umožňuje přiřadit nebo upravit klávesové zkratky pro příkazy LibreOffice nebo makra LibreOffice Basic.

Události

Přiřadí makro události. Přiřazené makro se spustí automaticky pokaždé, když nastane zvolená událost.