Změnit heslo

Chrání vybranou knihovnu heslem. Umožňuje zadat nové heslo nebo stávající heslo změnit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, click the Organizer button, click the Libraries tab, and then click the Password button.


Staré heslo

Heslo

Zadejte stávající heslo pro vybranou knihovnu.

Nové heslo

Heslo

Zadejte nové heslo pro vybranou knihovnu.

Potvrdit

Zopakujte nové heslo pro vybranou knihovnu.