Zaznamenat makro

Zaznamená nové makro. Dostupné pouze tehdy, je-li povolen záznam maker v - LibreOffice - Pokročilé.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Macros - Record Macro.


Ukonči záznam makra

Zastavení nahrávání makra.