Makra

Umožňuje zaznamenat, spravovat a upravovat makra.

Zaznamenat makro

Zaznamená nové makro. Dostupné pouze tehdy, je-li povolen záznam maker v - LibreOffice - Pokročilé.

Spustit makro

Otevře dialog, ve kterém můžete spustit makro.

Správce maker

Otevře podnabídku s odkazy na dialogy, kde je možné spravovat makra a skripty.

Elektronický podpis

Přidá nebo odstraní elektronické podpisy maker. Tento dialog je také možné použít k prohlédnutí certifikátů.

Správce dialogových oken

Otevře kartu Dialogová okna ve Správci maker.