Makro

Otevře dialog pro správu maker.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Název makra

Zobrazuje název vybraného makra. Chcete-li vytvořit nebo změnit název makra, zadejte jej zde.

Makro z / Uložit makro do

Seznam knihoven a modulů, ze kterých je možné otevírat a ukládat makra. Chcete-li uložit makro s určitým dokumentem, otevřete dokument a poté otevřete tento dialog.

Spustit / Uložit

Spustí nebo uloží aktuální makro.

Přiřadit

Otevře dialog Přizpůsobit, kde je možné vybrané makro přiřadit příkazu nabídky, klávesové zkratce nebo události.

Upravit

Spustí editor LibreOffice Basic a otevře makro nebo dialog pro úpravy.

Nový / Odstranit

Vytvoří nové makro nebo smaže vybrané makro.

Pro vytvoření nového makra vyberte modul "Standard" v seznamu Makro z, a potom klepněte na Nový.

Pro odstranění makra jej vyberte a klepněte na Odstranit.

Nová knihovna

Uloží zaznamenané makro do nové knihovny.

Nový modul

Uloží zaznamenané makro do nového modulu.

Organizátor

Otevře dialogové okno Organizátor maker, kde je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly, makra, dialogová okna a knihovny.

Karta Moduly/Dialogová okna

Umožňuje spravovat moduly nebo dialogová okna.

Modul/Dialogové okno

Seznam existujících maker a dialogových oken.

Upravit

Otevře vybrané makro nebo dialogové okno pro úpravy.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Nová

Otevře editor a vytvoří nový modul.

Nové

Otevře editor a vytvoří nové dialogové okno.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Karta Knihovny

Umožňuje spravovat knihovny maker pro aktuální aplikaci a otevřené dokumenty.

Umístění

Vyberte aplikaci nebo dokument obsahující knihovny, které chcete spravovat.

Knihovna

Seznam existujících knihoven maker pro aktuální aplikaci a otevřené dokumenty.

Upravit

Otevře editor LibreOffice Basic, kde je možné upravit vybranou knihovnu.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Heslo

Přiřadí nebo upraví heslo vybrané knihovny.

Nová

Vytvoří novou knihovnu.

Název

Zadejte název nové knihovny nebo modulu.

Import

Vyberte knihovnu LibreOffice Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na Otevřít.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Scripts

Chcete-li otevřít dialogové okno Makra BeanShell, zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - BeanShell. Chcete-li otevřít dialogové okno JavaScript, zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - JavaScript.

Export

Otevře dialogové okno pro export vybrané knihovny jako rozšíření nebo knihovny Basic.

Makra

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Spustit

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Vytvořit

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Zadejte název skriptu.

Upravit

Opens the default script editor for your operating system.

Přejmenovat

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Odstranit

Prompts you to delete the selected script.

Dialogové okno Výběr makra obsahuje dva seznamy: Knihovna a Název makra.

Knihovna

Zvolte makro nebo skript z adresáře "user", "share" nebo otevřeného dokumentu. Poklepáním na položku zobrazíte obsah knihovny.

Název makra

Klepněte na skript a poté klepněte na tlačítko s příkazem.