Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování a přejděte na kartu Umístění


Ikona poznámky

Karta Umístění vypadá jinak pro dokumenty používající nové vlastnosti umístění a rozestupů, které byly zavedeny v OpenOffice.org 3.0 (a jsou používány ve všech verzích LibreOffice) a jinak pro dokumenty používající staré vlastnosti před verzí 3.0. Na nové verzi této karty se zobrazují ovládací prvky "Za číslováním", "Zarovnání číslování", "Zarovnat k" a "Odsazení". Stará verze této karty, která se objevuje při starých číslováních a odrážkách, obsahuje ovládací prvky "Odsazení", "Šířka číslování", "Minimální rozestup mezi číslováním a textem" a "Zarovnání číslování".


Úroveň

Vyberte úrovně, které chcete upravit.

Za číslováním

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

na

Pokud vyberete, aby číslování následoval krok tabulátoru, můžete zadat jeho velikost jako nezápornou hodnotu.

Zarovnání číslování

Nastavte zarovnání symbolů číslování. Vyberte "vlevo" pro začátek přímo na pozici "zarovnat na". Vyberte "vpravo" pro zarovnání přímo před pozici "zarovnat na". Vyberte "na střed" pro vycentrování symbolů na pozici "zarovnat na".

Ikona poznámky

Volba Zarovnání číslování nenastavuje zarovnání odstavce.


Zarovnat k

Vložte vzdálenost od levého okraje stránky, na kterou mají být symboly zarovnány

Odsazení

Vložte vzdálenost od levého okraje stránky pro začátek všech řádek v číslovaném odstavci, který následuje za první řádkou.

Odsazení

Zadejte vzdálenost mezi levým okrajem stránky (nebo levým okrajem textového objektu) a levým okrajem symbolu číslování. Pokud aktuální styl odstavce používá odsazení, zde zadaná hodnota se přidá k odsazení.

Relativní

Odsadí aktuální úroveň relativně k předchozí úrovni v hierarchii.

Šířka číslování

Zadejte vzdálenost mezi levým okrajem symbolu číslování a levým okrajem textu.

Výchozí

Obnoví původní hodnoty odsazení a vzdáleností.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.