Možnosti

Nastavení formátování číslovaných seznamů a odrážek. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování. Otevřete kartu Možnosti


Formát

Vyberte úrovně, které chcete upravit, a poté určete požadované formátování.

Úroveň

Vyberte úroveň, pro kterou chcete určit formátování. Vybraná úroveň se zvýrazní v náhledu.

Číslování

Vyberte styl číslování pro vybrané úrovně.

Výběr

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Velká písmena

a, b, c, ...

Malá písmena

I, II, III, ...

Římské číslice (velké)

i, ii, iii, ...

Římské číslice (malé)

A, … AA, … AAA, …

Abecední číslování velkými písmeny

a, …, aa, …, aaa, …

Abecední číslování malými písmeny

Odrážka

Přidá na začátek řádku odrážku. Zvolte tuto možnost a poté klepněte na tlačítko Znak pro výběr stylu odrážky.

Obrázek

Pro zobrazení odrážky použije vybraný obrázek. Vyberte tuto volbu a poté klikněte na tlačítko Vybrat pro výběr obrázku, který chcete použít. Obrázek je vložen do dokumentu.

Odkaz na obrázek

Pro zobrazení odrážky použije vybraný obrázek. Vyberte tuto volbu a poté klikněte na tlačítko Vybrat pro výběr obrázku, který chcete použít. Do dokumentu je vložen pouze odkaz na obrázek.

Žádné

Nepoužívá styl číslování.


Dostupnost následujících polí závisí na stylu, který zvolíte v poli Číslování.

Před

Zadejte znak nebo text, který se zobrazí před číslem v seznamu.

Za

Zadejte znak nebo text, který se zobrazí za číslem v seznamu. Např. pokud chcete vytvořit číslovaný seznam ve stylu "1.)", zadejte do tohoto pole ".)".

Začít od

Zadejte nové počáteční číslo pro aktuální úroveň.

Znak

Otevře dialog Speciální znaky, kde je možné vybrat symbol odrážky.

Volby pro obrázky:

Vybrat...

Vyberte obrázek, který chcete použít jako odrážku.

Šířka

Zadejte šířku obrázku.

Výška

Zadejte výšku obrázku.

Zachovat poměr

Zachová poměr stran obrázku.

Zarovnání

Určete zarovnání obrázku.