Odrážky

Zobrazí různé styly odrážek, které je možné použít.

Ikona poznámky

Odstavce s odrážkami a číslováním jsou podporovány pouze v modulech Writer, Impress a Draw.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Odrážky


Výběr

Klepněte na styl odrážek, který chcete použít.