Odrážky a číslování

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Odrážky a číslování

Na liště Formátování klepněte na

Ikona

Odrážky zap/vyp


Číslování a styly číslování

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Dialogové okno Odrážky a číslování má následující karty:

Odrážky

Zobrazí různé styly odrážek, které je možné použít.

Ikona poznámky

Odstavce s odrážkami a číslováním jsou podporovány pouze v modulech Writer, Impress a Draw.


Styl číslování

Zobrazí různé styly číslování, které je možné použít.

Osnova

Zobrazuje různé styly, které je možné použít pro hierarchické seznamy. LibreOffice podporuje až devět úrovní osnovy v hierarchii.

Obrázky

Zobrazí obrázky, které můžete použít jako odrážky v seznamu s odrážkami.

Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Možnosti

Nastavení formátování číslovaných seznamů a odrážek. Pokud chcete, je možné použít formátování na jednotlivé úrovně v hierarchii seznamu.