Místní nabídka funkce Automatické opravy

Pro přístup k této nabídce klepněte pravým tlačítkem na chybné slovo v dokumentu. Chcete-li zobrazit chybná slova v dokumentu, zvolte Nástroje - Kontrola pravopisu - Automatická kontrola pravopisu.

<Návrhy náhrad>

Klepnutím na slovo nahradíte zvýrazněné slovo. Pomocí podnabídky Automatické opravy nastavíte trvalé nahrazení.

Kontrola pravopisu

Opens the Spellcheck dialog.

Přidat

Adds the highlighted word to a user-defined dictionary.

Ignorovat vždy

Ignores all instances of the highlighted word in the current document.

Automatické opravy

Chcete-li vždy nahradit zvýrazněné slovo, klepněte na slovo v seznamu. Dvojice slov se uloží v tabulce náhrad (Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Nahradit).

Slovo je <název jazyka>

Je-li slovo nalezeno v jiném slovníku, změní jazyk zvýrazněného slova.

Odstavec je <název jazyka>

Je-li slovo nalezeno v jiném slovníku, změní jazyk odstavce, který jej obsahuje.