Místní možnosti

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Vyberte, zda se budou opravy provádět během psaní [T] nebo při změně existujícího textu [M].

Ve francouzském textu přidávat před určitá interpunkční znaménka nezlomitelnou mezeru

Vloží nezlomitelnou mezeru před ";", "!", "?", ":" a "%", pokud je jazyk znaku nastaven na francouzštinu (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako nebo Švýcarsko), a jenom před ":", pokud je jazyk znaku nastaven na francouzština (Kanada).

Nahradit přípony řadových číslovek (1st za 1st)

Zformátuje znaky textu řadových číslovek (jako 1st, 2nd nebo 3rd) jako horní index. Například v anglickém textu bude 1st převedeno na 1st.

Ikona poznámky

Tato náhrada se týká pouze jazyků, ve kterých je zvykem formátovat řadové číslovky jako horní index.


Single Quotes / Double Quotes

Určete znaky, které nahradí jednoduché nebo dvojité uvozovky.

Nahradit

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Levá uvozovka

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Pravá uvozovka

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Výchozí

Resets the quotation marks to the default symbols.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.