Výjimky

Určete zkratky nebo kombinace slov, které nemá LibreOffice automaticky nahrazovat.

Výjimky, které určíte, závisejí na aktuálním jazykovém nastavení. Pokud chcete, je možné změnit jazykové nastavení výběrem jiného jazyka v poli Náhrady a výjimky pro jazyk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Náhrady a výjimky pro jazyk:

Vyberte jazyk, pro který chcete vytvořit nebo upravit pravidla nahrazování. LibreOffice nejprve hledá výjimky, které jsou určeny pro jazyk na aktuální pozici kurzoru v dokumentu, a poté hledá ve zbývajících jazycích.

Zkratky (ne před velkým písmenem)

Napište zkratku a tečku a poté klepněte na Nový. Tím zabráníte LibreOffice, aby automaticky zvětšil první písmeno slova, které následuje po tečce na konci zkratky.

Seznam zkratek, které se neopravují automaticky. Chcete-li odstranit položku ze seznamu, vyberte položku a poté klepněte na Odstranit.

Slova se dvěma počátečními velkými písmeny

Zadejte slovo nebo zkratku, která začíná dvěma velkými písmeny a u které LibreOffice nemá měnit velikost písmen. Např. zadejte PC a zabráníte změně PC na Pc.

Seznam slov nebo zkratek, které začínají dvěma velkými písmeny a které se nemají automaticky opravovat. V poli jsou vypsána všechna slova, která začínají dvěma velkými písmeny. Chcete-li odstranit položku ze seznamu, vyberte položku a klepněte na Odstranit.

Nová

Přidá aktuální položku do seznamu výjimek.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Automatické zahrnutí

Automaticky přidá zkratky nebo slova, která začínají dvěma velkými písmeny do odpovídajícího seznamu výjimek. Tato možnost funguje pouze tehdy, je-li na kartě Možnosti ve sloupci [T] zaškrtnuta volba Opravit první DVě VElká písmena nebo Každé první písmeno věty bude velké.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.