Možnosti

Vyberte volby pro automatické opravy během psaní a poté klepněte na OK.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Použít tabulku náhrad

Pokud napíšete kombinaci písmen shodnou se zkratkou v tabulce nahrazení, bude tato kombinace nahrazena odpovídajícím textem.

Opravit první DVě VElká písmena

Pokud napíšete dvě velká písmena na začátku "SLova", změní se druhé velké písmeno na malé.

Každé první písmeno věty bude velké.

Změní první písmeno každé věty na velké.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Ikona poznámky

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Rozpoznání URL

Automaticky vytvoří hypertextové odkazy, když napíšete URL.

Nahradit pomlčky

Nahradí jeden nebo dva spojovníky pomlčkou (viz následující tabulka).

Text se nahradí, jakmile napíšete koncový prázdný znak (mezera, tabulátor nebo odřádkování). V následující tabulce představuje A a B text složený z písmen A až z nebo číslic 0 až 9.

Text, který jste napsali:

Výsledek, který dostanete:

A - B (A, mezera, minus, mezera, B)

A – B (A, mezera, pomlčka, mezera, B)

A -- B (A, mezera, minus, minus, mezera, B)

A – B (A, mezera, pomlčka, mezera, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, dlouhá pomlčka, B)
(vizte poznámku pod tabulkou)

A-B (A, minus, B)

A-B (beze změny)

A -B (A, mezera, minus, B)

A -B (beze změny)

A --B (A, mezera, minus, minus, B)

A –B (A, mezera, pomlčka, B)


Ikona poznámky

Pokud se spojovníky nachází mezi číslicemi nebo je text v maďarštině či finštině, dva spojovníky se v sekvenci A--B nahradí pomlčkou místo dlouhé pomlčky.


Ignorovat dvojité mezery

Nahradí dvě a více po sobě jdoucích mezer jedinou mezerou.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.