Automatické opravy

Nastavení možností pro automatické náhrady textu během psaní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.


Automatické opravy se použijí tehdy, když napíšete slovo a stisknete mezerník.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Nahradit

Umožňuje upravit tabulku náhrad pro automatické opravy nebo nahrazování slov či zkratek v dokumentech.

Výjimky

Určete zkratky nebo kombinace slov, které nemá LibreOffice automaticky nahrazovat.

Možnosti

Vyberte volby pro automatické opravy během psaní a poté klepněte na OK.

Místní možnosti

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.