Převod čínštiny

Převede vybraný čínský text z jednoho způsobu zápisu čínštiny na jiný. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument. Tento příkaz lze použít pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Převede tradiční čínské znaky na zjednodušené čínské znaky. Klepnutím na OK převedete vybraný text. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Převede zjednodušené čínské znaky na tradiční čínské znaky. Klepnutím na OK převedete vybraný text. Není-li vybrán žádný text, převede se celý dokument.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Převede slova s dvěma a více znaky, která jsou uvedena v seznamu běžných pojmů. Po projití seznamu se zbývající text převede znak po znaku.

Upravit pojem

Otevře dialogové okno Upravit slovník, ve kterém můžete upravit seznam běžných pojmů.