Kontrola pravopisu a gramatiky

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Spelling.

Klávesa F7

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Spelling


Kontrola pravopisu a gramatiky

Kontrola pravopisu začne na aktuální pozici kurzoru a pokračuje ke konci dokumentu nebo výběru. Poté si je možné vybrat, zda má kontrola pravopisu pokračovat od začátku dokumentu.

Kontrola pravopisu hledá překlepy ve slovech a nabídne vám možnost přidat neznámé slovo do uživatelského slovníku. Když je nalezeno první slovo s překlepem, zobrazí se dialog Kontrola pravopisu.

Pokud máte nainstalované rozšíření pro kontrolu gramatiky, název dialogového okna je Kontrola pravopisu a gramatiky. Chyby při kontrole pravopisu jsou zvýrazněny červeně, gramatické chyby jsou modré. V dialogovém okně se nejprve zobrazí chyby v pravopisu a poté gramatické chyby.

Povolí Kontrole gramatiky, aby nejprve pracovala na všech pravopisných chybách a poté na gramatických

NenĂ­ ve slovnĂ­ku

Zobrazí větu a zvýrazní slovo s překlepem. Upravte slovo nebo větu, nebo klepněte na některý z návrhů ve spodním poli.

Návrhy

Zobrazí seznam navržených slov pro náhradu chybného slova. Vyberte slovo, které chcete použít, a poté klepněte na Opravit nebo Opravit vše.

Jazyk textu

UrÄŤuje jazyk pouĹľitĂ˝ pro kontrolu pravopisu.

Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.

MoĹľnosti

Otevře dialog, kde je možné vybrat uživatelské slovníky a nastavit pravidla kontroly pravopisu.

Přidat do slovníku

Přidá neznámé slovo do uživatelem definovaného slovníku.

Ignorovat jednou

Přeskočí neznámé slovo a pokračuje v kontrole pravopisu.

Ikona poznámky

Pokud ponecháte otevřený dialog Kontrola pravopisu a vrátíte se do dokumentu, toto tlačítko se změní na Pokračovat. Pro pokračování kontroly pravopisu od aktuální pozice kurzoru klepněte na tlačítko Pokračovat.


Ignorovat vĹľdy

Pokračuje v kontrole pravopisu s tím, že se budou až do ukončení aktuálního sezení LibreOffice přeskakovat všechny výskyty neznámého slova.

Opravit

Nahradí neznámé slovo vybraným návrhem. Pokud jste změnili více chybných slov, nahradí se celá věta.

Opravit vše

Nahradí všechny výskyty neznámého slova vybraným návrhem.

Zpět

Klepnutím vrátíte zpět poslední změnu v aktuální větě. Opětovným klepnutím vrátíte zpět předchozí změnu v téže větě.