Text

Nastavení vlastností rozvržení a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát -


Tento příkaz je dostupný pouze pro objekty kresby, které obsahují text, například pro obdélník, ale ne pro čáry.

Text

Nastaví rozvržení a ukotvení pro text ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Animace textu

Přidá efekt animace k textu ve vybraném objektu kresby.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.