Geometrie

Upraví tvar vybraného 3D objektu. Můžete pouze měnit tvar 3D objektu, který byl vytvořen převodem z 2D objektu. Chcete-li 2D objekt převést na 3D, objekt vyberte, klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Převést - na 3D nebo Převést - na 3D rotační objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Geometrie


Geometrie

Určete vlastnosti tvaru vybraného 3D objektu.

Zaoblené hrany

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zaoblit hrany vybraného 3D objektu.

Škálovaná hloubka

Zadejte hodnotu, o kterou chcete zvýšit nebo snížit oblast na přední straně vybraného 3D objektu.

Úhel otočení

Zadejte ve stupních úhel, o který se vybraný 3D rotační objekt otočí.

Hloubka

Zadejte hloubku vybraného 3D objektu. Tato volba není dostupná pro 3D rotační objekty.

Části

Můžete změnit počet částí, které se používají k vykreslení 3D rotačního objektu.

Vodorovné

Zadejte počet vodorovných částí, které se použijí ve vybraném 3D rotačním objektu.

Svislé

Zadejte počet svislých částí, které se použijí ve vybraném 3D rotačním objektu.

Normály

Umožňuje upravit styl renderování 3D povrchu.

Specifické pro objekt

Renderuje 3D povrch podle tvaru objektu. Např. kruhový tvar se renderuje kulovitým povrchem.

Ikona

Specifické pro objekt

Ploché

Renderuje 3D povrch jako polygony.

Ikona

Ploché

Sférické

Renderuje hladký 3D povrch.

Ikona

Sférické

Převrátit normály

Inverts the light source.

Ikona

Převrátit normály

Oboustranné osvětlení

Osvětlí objekt zevnitř i zvenčí. Chcete-li použít okolní zdroj světla, klepněte na toto tlačítko a poté klepněte na tlačítko Převrátit normály.

Ikona

Oboustranné osvětlení

Oboustranné

Uzavře tvar 3D objektu, který byl vytvořen z čáry od ruky (Převést - Na 3D).

Ikona

Oboustranné