Výška řádku

Změní výšku aktuálního řádku nebo označených řádků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Řádek - Výška

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Řádek - Výška


Výška

Zadejte požadovanou výšku řádku.

Výchozí hodnota

Upraví výšku řádku na velikost založenou na výchozí šabloně. Stávající obsah může být svisle oříznut. Výška se už nebude automaticky zvětšovat, když zadáte rozsáhlejší obsah.