Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Seskupit - Seskupit (textové dokumenty, sešity)

Zvolte Změnit - Seskupit (kresby)

Otevřete místní nabídku - zvolte Seskupit - Seskupit (formuláře)

Ikona

Seskupit


Vlastnosti jednotlivých objektů se zachovají i po seskupení. Skupiny je možné také vnořovat, tzn. je možné mít skupinu ve skupině.