Dialog Písmomalba (Předchozí verze)

Upraví efekty písmomalby vybraného objektu, který byl vytvořen v předchozí verzi dialogu Písmomalba.

Ikona poznámky

Tento dialog Písmomalba je dostupný jen ve starých textových dokumentech Writeru, které byly vytvořeny před verzí OpenOffice.org 2.0. Pro přidání položky nabídky nebo ikony k otevření tohoto dialogu musíte nejprve použít Nástroje - Přizpůsobit.


Je možné změnit tvar základní linky textu podle půlkruhů, oblouků, kruhů a čar od ruky.

Ikony zarovnání

Horní řádek obsahuje následující tvary základní linky: Horní půlkruh, Dolní půlkruh, Levý půlkruh a Pravý půlkruh.

Prostřední řádek obsahuje následující tvary základní linky: Horní oblouk, Dolní oblouk, Levý oblouk a Pravý oblouk.

Spodní řádek obsahuje následující tvary základní linky: Otevřený kruh, Uzavřený kruh, Uzavřený kruh II a Otevřený kruh svislý. Pro nejlepší výsledky musí objekt kresby obsahovat více než dva řádky textu.

Odstraní formátování základní linky.

Ikona

Vypnout

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu.

Ikona

Otočit

Použije jako základní linku textu horní nebo dolní okraj vybraného objektu a zachová původní svislé zarovnání jednotlivých znaků.

Ikona

Vzpřímené

Horizontally slants the characters in the text object.

Ikona

Zkosit vodorovně

Vertically slants the characters in the text object.

Ikona

Zkosit svisle

Obrátí směr textu a převrátí text vodorovně nebo svisle. Pro použití tohoto příkazu musíte nejprve použít na text jinou základní linku.

Ikona

Orientace

Zarovná text k levému konci základní linky.

Ikona

Zarovnat vlevo

Vystředí text na základní lince.

Ikona

Na střed

Zarovná text k pravému konci základní linky.

Ikona

Zarovnat vpravo

Změní velikost textu, aby odpovídal délce základní linky.

Ikona

Automatická velikost textu

Zadejte vzdálenost mezi základní linkou a spodním okrajem jednotlivých znaků.

Ikona

Vzdálenost

Zadejte vzdálenost mezi začátkem základní linky a začátkem textu.

Ikona

Odsazení

Zobrazí nebo skryje základní linku textu nebo okraje vybraného objektu.

Ikona

Obrys

Zobrazí nebo skryje ohraničení jednotlivých znaků v textu.

Ikona

Obrysy textu

Odstraní stínovaní, které bylo na text použito.

Ikona

Bez stínování

Přidá stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona

Svislé

Přidá nakloněný stín k textu ve vybraném objektu. Klepněte na toto tlačítko a poté zadejte rozměry stínu do polí Vzdálenost X a Vzdálenost Y.

Ikona

Zkosení

Vodorovná vzdálenost

Zadejte vodorovnou vzdálenost mezi znaky textu a okrajem stínu.

Ikona

Vzdálenost X

Svislá vzdálenost

Zadejte svislou vzdálenost mezi znaky textu a okrajem stínu.

Ikona

Vzdálenost Y

Barva stínu

Vyberte barvu stínu textu.