Ukotvení

Nastavení možností ukotvení vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Ukotvení

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře a klepněte na

Ikona

Změnit ukotvení


Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Na stránku

Ukotví vybraný objekt k aktuální stránce.