Překlopit

Vodorovně nebo svisle překlopí vybraný objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Změnit - Překlopit (LibreOffice Draw)

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Obrázek

Otevřete místní nabídku - zvolte Překlopit (prezentace)


Svisle

Překlopí vybraný objekt svisle, shora dolů.

Vodorovně

Překlopí vybraný objekt vodorovně, zleva doprava.