Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Umístění a velikost


Umístění a velikost

Změní velikost nebo přesune vybraný objekt.

Otočení

Otočí vybraný objekt.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.