Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (kresby)

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (prezentace)

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Všechny popisy - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Hlavní nadpis - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Podnadpis - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy X - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Y - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Z - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datový bod - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datové řady - Průhlednost (grafy)


Režim průhlednosti

Vyberte typ průhlednosti, který chcete použít.

Neprůhledné

Vypne průhlednost barev. Toto je výchozí nastavení.

Průhlednost

Zapne průhlednost barvy. Zvolte tuto možnost a zadejte do pole číslo (0 % je neprůhlednost a 100 % je plná průhlednost).

Číselník průhlednosti

Upravte průhlednost aktuální barvy výplně. Zadejte číslo od 0 % (neprůhledné) do 100 % (průhledné).

Přechod

Použije přechod průhlednosti pro aktuální barvu výplně. Zvolte tuto možnost a nastavte vlastnosti přechodu.

Typ

Zvolte typ přechodu průhlednosti, který chcete použít.

Střed X

Zadejte vodorovnou odchylku přechodu.

Střed Y

Zadejte svislou odchylku přechodu.

Úhel

Zadejte úhel otočení přechodu.

Ohraničení

Zadejte hodnotu, o kterou chcete upravit průhlednost oblasti přechodu. Výchozí hodnota je 0 %.

Počáteční hodnota

Zadejte hodnotu průhlednosti pro počáteční bod přechodu - 0 % je úplná neprůhlednost a 100 % je úplná průhlednost.

Koncová hodnota

Zadejte hodnotu průhlednosti pro koncový bod přechodu - 0 % je úplná neprůhlednost a 100 % je úplná průhlednost.

Náhled

Pomocí náhledu si je možné prohlédnout změny před použitím efektu průhlednosti na barevnou výplň vybraného objektu.