Rastr

Vyberte rastr, který chcete použít jako výplň, nebo vytvořte vlastní rastrový vzorek. Také je možné importovat rastry a ukládat nebo načítat seznamy rastrů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


Editor vzorků

Pomocí tohoto editoru je možné vytvořit jednoduchý dvoubarevný vzorek o velikosti 8 x 8 pixelů.

Mřížka

Pro zapnutí tohoto editoru zvolte v seznamu rastrů Prázdný.

Importovat

Vyberte rastr, který chcete importovat, a klepněte na Otevřít. Rastr se přidá na konec seznamu.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.