Přechody

Umožňuje nastavit vlastnosti přechodu nebo ukládat a načítat seznamy přechodů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Area - Gradients tab


Typ

Vyberte přechod, který chcete použít.

Střed X

Zadejte vodorovnou odchylku přechodu, kde 0 % odpovídá současnému vodorovnému umístění barvy koncového bodu přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do.

Střed Y

Zadejte svislou odchylku přechodu, kde 0 % odpovídá současnému svislému umístění barvy koncového bodu přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do.

Úhel

Zadejte úhel otočení vybraného přechodu.

Ohraničení

Zadejte hodnotu, o kterou chcete upravit umístění barvy koncového bodu v přechodu. Barva koncového bodu je barva vybraná v poli Do.

Od

Vyberte počáteční barvu přechodu.

Zadejte intenzitu barvy v poli Od - 0 % odpovídá černé a 100 % odpovídá vybrané barvě.

Do

Vyberte koncovou barvu přechodu.

Zadejte intenzitu barvy v poli Do - 0 % odpovídá černé a 100 % odpovídá vybrané barvě.

Přidat

Přidá do aktuálního seznamu vlastní přechod. Určete vlastnosti přechodu a klepněte na toto tlačítko.

Změnit

Použije současné nastavení přechodu na vybraný přechod. Pokud chcete, můžete přechod uložit pod jiným názvem.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.