Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Oblast

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona

Oblast


Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Stín

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.