Styly čar

Upraví nebo vytvoří styl čárkované nebo tečkované čáry.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Line - Line Styles tab


Vlastnosti

Styl čáry

Vyberte styl čáry, který chcete vytvořit.

Typ

Vyberte požadovanou kombinaci čárek a teček.

Počet

Zadejte počet opakování čárek nebo teček v sekvenci.

Délka

Zadejte délku čárky.

Vzdálenost

Zadejte mezeru mezi tečkami a čárkami.

Přizpůsobit šířce čáry

Automaticky přizpůsobí položky šířce čáry.

Přidat

Vytvoří nový styl čáry s aktuálním nastavením.

Název

Zadejte název.

Změnit

Aktualizuje vybraný styl čáry podle současného nastavení. Chcete-li změnit název vybraného stylu čáry, zadejte nový název.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Načíst styly čar

Importuje seznam stylů čar.

Uložit styly čar

Uloží aktuální seznam stylů čar, abyste je mohli později načíst.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.