Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Čára - Čára

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Line tab (presentation documents)

Zvolte kartu Formát - Popis - Ohraničení (grafy)

Zvolte kartu Formát - Legenda - Ohraničení (grafy)

Zvolte kartu Formát - Osa - Čára (grafy)

Zvolte kartu Formát - Mřížka - Čára (grafy)

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Ohraničení (grafy)

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Ohraničení (grafy)

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Ohraničení (grafy)


Vlastnosti čáry

Styly

Select the line style that you want to use.

Ikonka

Styl čáry

Barvy

Select a color for the line.

Ikonka

Barva čáry

Šířka

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikonka

Šířka čáry

Průhlednost

Nastavení průhlednosti čáry, kde 100% je kompletní průhlednost a 0% je neprůhlednost.

Ikona

Nastavení symbolů datových bodů v grafu.

Vybrat

Vyberte styl symbolu, který chcete použít v grafu. Pokud zvolíte Automaticky, LibreOffice použije výchozí symboly pro daný typ grafu.

Šířka

Zadejte šířku symbolu.

Výška

Zadejte výšku symbolu.

Zachovat poměr

Pokud zadáte novou výšku nebo šířku symbolu, zachová poměr stran symbolu.

Styly šipky

Šipky je možné přidat na jeden či oba konce vybrané čáry. Pro přidání vlastního stylu šipek do seznamu vyberte šipku v dokumentu a poté klepněte na kartu Styly šipek v tomto dialogu.

Styl

Vyberte šipku, kterou chcete použít pro vybranou čáru.

Šířka

Zadejte šířku šipky.

Na střed

Umístí střed šipky na konec vybrané čáry.

Synchronizovat zakončení

Automaticky aktualizuje nastavení šipky na obou koncích, když změníte šířku, vyberte jiný styl šipky nebo zarovnáte šipku.

Styly rohů a zakončení

Styl rohů

Vyberte tvar, který má být použit pro rohy čar. U ostrých úhlů je pokosový tvar nahrazen tvarem úkosovým.

Styl zakončení

Vyberte styl zakončení čar. Zakončení je použito i pro vnitřní čárky čárkovaných čar.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.