Vytvořit styl

Název stylu

Zadejte název nového stylu.

Seznam vlastních stylů

Seznam uživatelem definovaný stylů, které jsou připojeny k současnému dokumentu.