Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání - Dolů (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Zvolte Změnit - Zarovnání - Dolů (vybrán objekt) (LibreOffice Draw)

Na nástrojové liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Dolů


Objekty jsou zarovnány k dolnímu okraji nejspodněji vybraného objektu. Chcete-li zarovnat jednotlivé objekty ve skupině, , čímž vstoupíte do skupiny, poté vyberte objekty, klepněte pravým tlačítkem a určete nastavení zarovnání.