Zarovnat vpravo

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání - Vpravo

Zvolte Změnit - Zarovnání - Vpravo (vybrán objekt) (LibreOffice Draw)

Na nástrojové liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Vpravo


Objekty se zarovnají k pravému okraji objektu, který je nejvíce vpravo.

Chcete-li zarovnat jednotlivé objekty ve skupině, , čímž vstoupíte do skupiny, poté vyberte objekty, klepněte pravým tlačítkem a určete nastavení zarovnání.