Vodorovně na střed

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Zvolte Změnit - Zarovnání - Na střed (vybrán objekt) (LibreOffice Draw)

Na nástrojové liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Na střed


Tento příkaz neovlivní svislé umístění vybraných objektů. Chcete-li zarovnat jednotlivé objekty ve skupině, , čímž vstoupíte do skupiny, poté vyberte objekty, klepněte pravým tlačítkem a určete nastavení zarovnání.