Zarovnat vlevo

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání - Vlevo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Zvolte Změnit - Zarovnání - Vlevo (vybrán objekt) (LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Zarovnání - Vlevo (vybrán objekt) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na nástrojové liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Vlevo


Objekty se zarovnají k levému okraji objektu, který je nejvíce vlevo.

Ikona poznámky

Chcete-li zarovnat jednotlivé objekty ve skupině, , čímž vstoupíte do skupiny, poté vyberte objekty, klepněte pravým tlačítkem a určete nastavení zarovnání.