Zarovnání (objekty)

Zarovná vybrané objekty vzhledem k ostatním.

Ikona poznámky

Je-li některý z vybraných objektů ukotven jako znak, některé možnosti zarovnání nefungují.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Zarovnání (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Zvolte Změnit - Zarovnání (vybrán objekt) (LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Zarovnání (vybrán objekt) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Ikona poznámky

Některé typy objektů nelze označit dohromady. Některé moduly nepodporují všechny druhy zarovnání.


Zarovnat vlevo

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Vodorovně na střed

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Zarovnat vpravo

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Zarovnat nahoru

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Svisle na střed

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Zarovnat dolů

Zarovná svisle dolní okraje vybraných objektů. Pokud je vybrán jen jeden objekt v aplikaci Draw nebo Impress, dolní okraj bude zarovnán k dolnímu okraji stránky.