Změnit velikost písmen

Změní velikost písmen ve výběru. Pokud je kurzor umístěn na slově a není aktivní žádný výběr, výběrem je dané slovo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case


První velké

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

malá písmena

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

VELKÁ PÍSMENA

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

Každé Slovo Velkým Písmenem

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

pROHOZENÁ vELIKOST

Toggles case of all selected Western characters.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Poloviční šířka

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky s poloviční šířkou.

Plná šířka

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky Hiragana.

Katakana

Změní označené znaky asijské abecedy na znaky Hiragana.