Zápatí

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Pokud chcete, je možné k zápatí také přidat ohraničení nebo výplň pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Stránka - Zápatí

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab


Pokud chcete zápatí rozšířit do okrajů stránky, vložte do zápatí rámec.

Zápatí

Nastaví vlastnosti záhlaví.

Zápatí zapnuto

Adds a footer to the current page style.

Stejný obsah vlevo/vpravo

Even and odd pages share the same content.

Stejný obsah na první stránce

First and even/odd pages share the same content.

Levý okraj

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Pravý okraj

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Vzdálenost

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Použít dynamické mezery

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Výška

Enter the height you want for the footer.

Automatická úprava výšky

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Více

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.