Stránka

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Stránka - Stránka

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab


Page format tab page

Výběr maximální tisknutelné plochy na stránce

Formát papíru

Vyberte ze seznamu přednastavenou velikost papíru nebo určete vlastní formát papíru.

Formát

Vyberte ze seznamu přednastavenou velikost papíru nebo určete vlastní formát papíru. Velikost papíru určíte v polích Výška a Šířka.

Šířka

Zobrazuje šířku zvoleného formátu papíru. Chcete-li určit vlastní formát, zadejte zde šířku.

Výška

Zobrazuje výšku zvoleného formátu papíru. Chcete-li určit vlastní formát, zadejte zde výšku.

Na výšku

Zobrazuje a tiskne aktuální dokument na svisle orientovaný papír.

Na šířku

Zobrazuje a tiskne aktuální dokument na vodorovně orientovaný papír.

Směr textu

Vyberte směr textu, který chcete použít v dokumentu. Při směru "zprava doleva (svisle)" se všechno nastavení vzhledu otočí vpravo o 90 stupňů kromě záhlaví a zápatí.

Zásobník papíru

Vyberte zdroj papíru pro tiskárnu. Pokud chcete, je možné různým stylům stránky přiřadit různé zásobníky papíru. Např. stylu První stránka lze přiřadit jiný zásobník, ve kterém jsou hlavičkové papíry firmy.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Okraje

Určuje mezeru mezi okrajem stránky a textem dokumentu.

Vlevo / Vnitřní

Zadejte mezeru mezi levým okrajem stránky a textem dokumentu. Pokud jste zvolili pro rozvržení stránek volbu Zrcadlit, zadejte mezeru mezi vnitřním okrajem textu a vnitřním okrajem stránky.

Vpravo / Vnější

Zadejte mezeru mezi pravým okrajem stránky a textem dokumentu. Pokud jste zvolili pro rozvržení stránek volbu Zrcadlit, zadejte mezeru mezi vnějším okrajem textu a vnějším okrajem stránky.

Nahoře

Zadejte mezeru mezi horním okrajem stránky a textem dokumentu.

Dole

Zadejte mezeru mezi dolním okrajem stránky a textem dokumentu.

Nastavení rozvržení

Formát

Vyberte formát číslování stránky, který chcete použít pro aktuální styl stránky.

Changing measurement units