Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Stránka - Organizátor

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab


Název

Zobrazuje název vybraného stylu. Pokud vytváříte nebo upravujete vlastní styl, zadejte název stylu. Jméno přednastaveného stylu změnit není možné.

Další styl

Vyberte existující styl, který má v dokumentu následovat po aktuálním stylu. Pro styly odstavce se další styl aplikuje na odstavec, který vznikne po stisku klávesy Enter. Pro styly stránek se další styl aplikuje při vytvoření další stránky.

Spojeno s

Vyberte existující styl, na kterém chcete založit nový styl, nebo vyberte "- žádný -" pro určení vlastního stylu.

Kategorie

Zobrazuje kategorii aktuálního stylu. Pokud vytváříte nebo upravujete nový styl, zvolte ze seznamu "Vlastní styl".

Ikona poznámky

U přednastavených stylů není možné kategorii změnit.


Obsahuje

Popisuje formátování použité v aktuálním stylu.

Přiřazení klávesové zkratky

Otevře kartu Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice, kde je možné aktuálnímu stylu přiřadit klávesovou zkratku.