Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Umožňuje určit umístění, velikost a styl ohraničení ve Writeru nebo Calcu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

(všechny možnosti platí jen pro Writer nebo Calc)

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Ohraničení

Choose Format - Image - Properties - Borders tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab

Zvolte kartu Formát - Stránka - Ohraničení

Zvolte kartu Formát - Znak - Ohraničení

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Borders tab

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Záhlaví - Více

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Zápatí - Více


Uspořádání čar

Vyberte předdefinovaný styl ohraničení, který chcete použít.

V tabulce nebo sešitu lze také přidávat nebo odebírat předdefinované ohraničení. Na to použijte ikonu Ohraničení na nástrojové liště Tabulka.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka

Ohraničení

Čára

Klepněte na styl ohraničení, který chcete použít. Styl se použije na ohraničení vybrané v náhledu.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka

Styl čáry

Vyberte barvu čáry, kterou chcete použít pro vybraná ohraničení.

Padding

Udává vzdálenosti, které chcete nechat mezi ohraničením a obsahem výběru.

Vlevo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi levým ohraničením a obsahem výběru.

Vpravo

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi pravým ohraničením a obsahem výběru.

Nahoře

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi horním ohraničením a obsahem výběru.

Dole

Zadejte vzdálenost, kterou chcete nechat mezi dolním ohraničením a obsahem výběru.

Synchronizovat

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Styl stínování

Na ohraničení lze použít efekt stínování. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud budou viditelná všechna čtyři ohraničení.

Ikona poznámky

Obrázky nebo objekty, které jsou v dokumentu ukotveny k rámci, nesmějí svou velikostí přesáhnout rámec. Pokud na ohraničení objektu, který vyplňuje celý rámec, použijete stíny, velikost objektu bude zmenšena tak, aby stíny byly vidět.


Umístění

Pro vybraná ohraničení nastavíte styl stínování klepnutím na požadovaný styl.

Vzdálenost

Zadejte šířku stínu.

Barva

Vyberte barvu stínu.