Odsazení a vzdálenosti

Nastavuje odsazení a vzdálenosti odstavce.

Ikona poznámky

Pro změnu měrných jednotek v tomto dialogovém okně zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a následně vyberte novou jednotku v oblasti Nastavení.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Odsazení

Zadejte mezeru mezi levým či pravým okrajem stránky a odstavcem.

Před textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky.

Za textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky.

První řádek

Odsadí první řádek odstavce o zadanou vzdálenost. Abyste vytvořili předsazení, zadejte kladnou hodnotu do "Zleva" a zápornou do "První řádek". Chcete-li odsadit první řádek odstavce, který používá číslování nebo odrážky, zvolte "Formát - Odrážky a číslování - Umístění".

Rozestupy

Zadejte rozestupy mezi označenými odstavci.

Nad odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá nad označeným odstavcem.

Pod odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá pod označeným odstavcem.

Nevkládat mezeru mezi odstavce stejného stylu

Je-li zvoleno, nebude se mezera stanovená před nebo za odstavcem používat, pokud má předchozí nebo následující odstavec stejný styl odstavce.

Řádkování

Určete mezeru, která se ponechá mezi řádky odstavce.

Jednoduché

Použije na aktuální odstavec jednoduché řádkování. Toto je výchozí nastavení.

1,5 řádku

Nastaví řádkování na 1,5.

Dvojité

Nastaví dvojité řádkování.

Proporcionální

Zvolte tuto možnost a zadejte do pole procentuální hodnotu - 100 % odpovídá jednoduchému řádkování.

Nejméně

Nastaví řádkování minimálně na hodnotu, kterou zadáte v poli.

Ikona tipu

Pokud v odstavci používáte různé velikosti písma, řádkování se automaticky upraví podle největší velikosti písma. Pokud chcete pro všechny řádky stejné řádkování, zadejte v poli Nejméně hodnotu, která odpovídá největší velikosti písma.


Proklad

Nastavuje výšku svislé mezery, která se vloží mezi dva řádky.

o kolik

Zadejte hodnotu, která se použije pro řádkování.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.