Asijská typografie

Nastavte typografické volby pro buňky nebo odstavce v souborech asijských jazyků. Podporu pro asijské jazyky povolíte volbou Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti, poté zaškrtněte pole Povoleno pro asijské jazyky v oblasti Rozšířená podpora jazyků. Asijská typografie je ignorována v HTML dokumentech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Asijská typografie (ne v HTML)

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab


Změna řádky

Nastavte volby pro zalomení řádku v asijských dokumentech.

Použít seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádky

Zabrání, aby se znaky ze seznamu objevily na začátku nebo konci řádku. Znaky budou přemístěny buď na předchozí, nebo na následující řádek. Seznam zakázaných znaků upravíte volbou - Jazyková nastavení - Asijské rozvržení.

Povolit zavěšenou interpunkci

Zabrání, aby tečky a čárky způsobily zalomení řádku. Tyto znaky se přidají na konec řádku, i kdyby to mělo být v okraji stránky.

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.