Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Umístění

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

Umístění

Nastavte volby pro horní a dolní index.

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Běžné

Odstraní formátování jako horní nebo dolní index.

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Zvýšit/snížit o

Zadejte hodnotu, o kterou se má označený text zvýšit nebo snížit oproti základnímu řádku. 100 % je rovno výšce písma.

Relativní velikost písma

Zadejte hodnotu, o kterou se má zmenšit velikost písma označeného textu.

Automaticky

Automaticky nastaví hodnotu, o kterou se označený text zvýší nebo sníží vzhledem k základnímu řádku.

Otočení / škálování

Měřítko šířky

Zadejte v procentech šířky písma, o kolik se označený text vodorovně roztáhne nebo zúží.

Rozestupy

Určete rozestupy mezi jednotlivými znaky.

Rozestupy

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Ikona tipu

Chcete-li rozestupy zvětšit, zadejte kladnou hodnotu; chcete-li je zmenšit zadejte hodnotu zápornou.


Kerning párů

Automaticky upraví vzdálenosti mezi znaky pro určité kombinace písmen.

Kerning je k dispozici jen pro některé druhy písma a vyžaduje, aby tuto možnost podporovala vaše tiskárna.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.