Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Efekty pro písmo

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

Barva písma

Nastaví barvu označeného textu. Pokud zvolíte Automaticky, pro světlá pozadí se nastaví barva textu na černou a pro tmavá pozadí na bílou.

Ikona upozornění

Barva textu je na obrazovce ignorována, pokud je zaškrtnuto Vždy použít automatickou barvu písma pro obrazovku v - LibreOffice - Zpřístupnění.


Reliéf

Vyberte efekt reliéfu, který se použije na označený text. Při efektu "Reliéf" znaky vypadají, jako by byly zvednuty nad stránkou. Při efektu "Rytina" vypadají, jako by byly zatlačeny do stránky.

Obrys

Zobrazí obrys označených znaků. Ne se všemi písmy tento efekt funguje.

Stín

Přidá stín vrhaný vpravo a pod vybrané znaky.

Nadtržení

Vyberte požadovaný styl nadtržení. Chcete-li nadtržení použít pouze nad slovy, zaškrtněte pole Jednotlivá slova.

Barva nadtržení

Vyberte barvu nadtržení.

Přeškrtnutí

Vyberte styl přeškrtnutí označeného textu.

Ikona poznámky

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Podtržení

Vyberte požadovaný styl podtržení. Chcete-li podtržení použít pouze pod slovy, zaškrtněte pole Jednotlivá slova.

Ikona poznámky

Pokud použijete podtržení na horní index, zvedne se podtržení na úroveň indexu. Pokud normální text obsahuje horní index, podtržení se nezvedne.


Ikony na liště Formátování:

Ikona

Podtržené

Barva podtržení

Vyberte barvu pro podtržení.

Jednotlivá slova

Vybraný efekt použije pouze na slova a ne na mezery.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Značka zvýraznění

Vyberte znak, který se má zobrazit pod nebo nad celou délkou označeného textu.

Umístění

Určete, kde se mají zobrazit značky zvýraznění.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.