Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Písmo

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Otevřete místní nabídku záhlaví řádků v databázové tabulce a zvolte kartu Formát tabulky - Písmo

Zvolte kartu Formát - Popis - Znak (grafy)

Zvolte kartu Formát - Legenda - Znak (grafy)

Zvolte kartu Formát - Osa - Znak (grafy)


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

V závislosti na jazykovém nastavení je možné změnit formátování pro následující druhy písem:

Ikona poznámky

Podporu pro jazyky s komplexním rozvržením textu a pro asijské jazyky povolíte volbou - jazyková nastavení - Jazyky a následným zaškrtnutím pole Povoleno v příslušné oblasti.


Font dialog

Písmo

Zadejte nebo vyberte ze seznamu název nainstalovaného písma, které chcete použít.

Pokud v dialogovém okně Možnosti pod LibreOffice - Zobrazení zaškrtnete volbu Zobrazit náhled písem, budou názvy písem zobrazeny s využitím daného písma.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka

Název písma

Styl písma

Vyberte formátování, které chcete použít.

Ikony na liště Formátování:

Ikona

Tučné

Ikona

Kurzíva

Velikost

Zadejte nebo vyberte velikost písma, kterou chcete použít. Pro škálovatelná písma je možné zadat i desetinné hodnoty.

Pokud vytváříte styl založený na jiném stylu, je možné zadat procentuální hodnotu nebo relativní hodnotu v bodech (např. -2pt nebo +5pt).

Ikony na liště Formátování:

Jazyk

Nastaví jazyk, který bude použit pro kontrolu pravopisu vybraného textu nebo textu, který napíšete. Dostupné jazyky mají před názvem značku zaškrtnutí.

Jestliže seznam jazyků obsahuje pole, které lze změnit, a v seznamu není požadovaný jazyk k dispozici, je možné zadat platné označení jazyka podle BCP 47.

Podrobnosti o označení jazyků naleznete v angličtině v části For users na webových stránkách langtag.net.

Ikona upozornění

Kontrola pravopisu funguje pro vybraný jazyk pouze tehdy, je-li nainstalován příslušný jazykový modul.Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.


Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.