Vložit plovoucí rámec

Vloží do aktuálního dokumentu plovoucí rámec. Plovoucí rámce se používají v HTML dokumentech pro zobrazení obsahu jiného souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Plovoucí rámec

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikonka

Plovoucí rámec


Ikona poznámky

Chcete-li vytvořit HTML stránky s plovoucími rámy, zvolte - Načítání/ukládání - HTML kompatibilita a poté vyberte možnost "MS Internet Explorer". Plovoucí rámec bude uzavřen mezi značky <IFRAME> a </IFRAME>.