Vkládání obrázků

Vloží do aktuálního dokumentu obrázek .

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obrázek

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Obrázek


Vložení, úpravy a uložení rastrových obrázků

Styl rámce

Vyberte styl rámce obrázku.

Odkaz

Vloží vybraný soubor s obrázkem jako odkaz.

Náhled

Zobrazí náhled vybraného obrázku.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.