Komentář

Vloží komentáře k vybranému textu nebo na aktuální pozici kurzoru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Komentář


Vkládání komentářů

Ve Writeru vloží příkaz Vložit - Komentář nebo klávesová zkratka +C na pozici kurzoru ukotvení komentáře. Na okraji stránky je pak zobrazeno pole komentáře, do kterého můžete zadat svůj komentář. Ukotvení a k němu příslušející pole jsou propojeny odkazovou čarou. Pokud je vybrána oblast textu, komentář se připojí k této oblasti.

V modulech Calc, Draw a Impress vloží komentář příkaz Vložit - Komentář.

Ve spodní části pole komentáře se zobrazuje jméno autora a datum a čas vytvoření komentáře.

Komentáře různých autorů se zobrazují různými barvami. V - LibreOffice - Uživatelské údaje můžete zadat své jméno, které se bude zobrazovat jako jméno autora komentáře.

Úpravy komentáře

Každý uživatel s právem zápisu do dokumentu může upravit nebo smazat komentáře všech autorů.

Pole komentáře obsahuje ikonu se šipkou dolů. Klepnutím na tuto ikonu otevřete nabídku s několika příkazy pro smazání komentáře.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Pokud byl komentář v textovém dokumentu napsán jiným autorem, objeví se v místní nabídce příkaz Odpovědět na komentář. Tento příkaz vloží nový komentář vedle komentáře, na který odpovídáte. Ukotvení je pro oba komentáře stejné. Do nového komentáře napište text odpovědi. Uložte a pošlete dokument ostatním autorům, kteří poté mohou také přidávat odpovědi.

Use View - Comments to show or hide all comments.

V textových dokumentech můžete v dialogu Najít a nahradit vybrat, zda chcete vyhledávat také v textech komentářů.

Navigace mezi komentáři v textových dokumentech

Pokud se kurzor nachází v komentáři, můžete se stisknutím +Page Down přesunout na následující komentář, nebo se stisknutím +Page Up přesunout na předchozí komentář.

Pokud se kurzor nachází v obyčejném textu, stisknutím výše zmíněných kláves se přesunete na následující nebo předchozí ukotvení komentáře. Pro přesun z jednoho ukotvení komentáře na další můžete také použít malé okno Navigace pod svislým posuvníkem.

Ikona tipu

Můžete také otevřít Navigátor se seznamem všech komentářů. Klepnutím pravým tlačítkem na název komentáře v Navigátoru komentář upravíte nebo smažete.


Tisk komentářů

Nastavení tisku pro komentáře ve všech textových dokumentech změníte volbou Nástroje - Možnosti - LibreOffice Writer - Tisk.

Komentáře v sešitech

Když připojíte komentář k buňce, objeví se bublina, kam můžete zadat text. Čtvereček v pravém horním rohu buňky označuje umístění komentáře. Pro trvalé zobrazení komentáře klepněte pravým tlačítkem na buňku a zvolte Zobrazit komentář.

Pro změnu vlastností komentáře, jako je například barva pozadí, zvolte stejně jako výše Zobrazit komentář a poté klepněte pravým tlačítkem na komentář (nepoklepávejte na text).

Zobrazený komentář upravíte poklepáním na text komentáře. Chcete-li upravit komentář, který není trvale zobrazen, klepněte pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a poté zvolte Upravit komentář. Chcete-li změnit formátování textu komentáře, klepněte v režimu úprav pravým tlačítkem na text komentáře.

Pro změnu umístění nebo velikosti komentáře přetáhněte jeho okraj nebo roh.

Pro smazání komentáře klepněte pravým tlačítkem na buňku a zvolte Odstranit komentář.

Můžete také klepnout pravým tlačítkem na název komentáře v okně Navigátoru a zvolit nějaký příkaz pro úpravu.

Možnosti tisku komentářů v sešitu nastavíte volbou Formát - Stránka a následným klepnutím na kartu List.

Ikona poznámky

V Impressu můžete použít zobrazení Poznámky, ve kterém lze psát poznámky ke každému snímku. Navíc je možné vkládat komentáře do snímků.